I LIGA - WOJOWNICY OŚWIĘCIM - Zawodnicy
L.p.
Nazwisko i imię
Status